Ferrada Walker, L. (2016). Editorial. Revista Tribuna Internacional, 5(9), pp. 5-9. doi:10.5354/0719-482X.2016.41955